Updates from September, 2009 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • jub2009 7:25 pm on September 30, 2009 Permalink | Reply  

  เพียงหนึ่งมิตร… 

  คำว่า เพื่อน.. ไม่เลือนหาย..จากชีวิต

  เพียงหนึ่งมิตร..ชิดใกล้..ดังใจหวัง

  สำคัญกว่า..คนนับร้อย..คอยชิงชัง

  แค่หนึ่งยัง..ยั่งยืนอยู่..คู่ชีวัน

  คอยเป็นผู้..อยู่เบื้องหลัง..วันมีสุข

  ในวันทุกข์..รุกเร้า..เข้าปลอบขวัญ

  ไม่เคยคิด..ที่จะ..ทอดทิ้งกัน

  คอยผลักดัน..ให้ฉันสู้..เรียนรู้ความ

  หนึ่งคำปลอบ..ขอบใจเพื่อน..เสมือนน้ำ

  ที่ชุ่มฉ่ำ..สำคัญ..วันโดนหยาม

  มีหนึ่งมิตร..จิตใจ..ที่งดงาม

  มิต้องตาม..ถามหมื่นคน..คอยย่ำยี

  คำว่า เพื่อน..ไม่เลือนหาย..จากใจฉัน

  ให้คำมั่น..สัญญาใจ..ในวันนี้

  จะร่วมกัน..ฟันฝ่าภัย..ในชีวีต คำว่า

  จนกว่าถึง..วันที่..หวังตั้งใจคำว่า

   
 • jub2009 7:24 pm on September 30, 2009 Permalink | Reply  

  วิธีใส่รูปในบอร์ด พร้อมเว็บฝากรูป 

  ก่อนอื่นเอารูปที่ต้องการใส่ในบอร์ด ไปฝากที่เว็บฝากรูปก่อนครับ
  http://upload.myfri3nd.com/ ..เว็บผมเอง ฝากไว้นะด้วยครับ

  จากนั้นทำตามขึ้นตอนนี้เลยจ้า

  1. กด "Browse" เพื่อฝากรูป จากนั้นจะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมา เลือกรูปที่เราต้องการฝาก

  2. เมื่อเลือกรูปแล้ว กด "อัพโหลด"

  3. เมื่อระบบอัพโหลดรูปเรียบร้อยแล้ว เว็บจะแสดงโค้ดสำหรับนำรูปไปลงบนบอร์ด

  ถ้าต้องการแสดงรูปเต็ม (เหมือนที่โหลด) ให้เลือก "BB Code – สำหรับเว็บบอร์ด"
  หรือถ้าต้องการแสดงรูปแบบ Thumbnail (รูปเล็ก ..เมื่อกดที่รูปแล้วจะแสดงรูปใหญ่) เลือก "BB Code

  thumbnail – สำหรับเว็บบอร์ด" วิธีนี้จะทำให้บอร์ดแสดงผลได้รวดเร็วกว่าเพราะไม่ต้องดึงไฟล์รูปขนาด

  ใหญ่มาแสดง

  ปล. โค้ดที่ได้มานำมาวางลงบนบอร์ดได้เลย ไม่ต้องกด "ใส่รูป" อีก

   
 • jub2009 11:05 am on September 24, 2009 Permalink | Reply  

  เพื่อนเจ็บเราก็เจ็บด้วย 

  กลอน เพื่อนเจ็บเราก็เจ็บด้วย
   

  หวนคืนย้อนเวลาเก่าเราเคยสุข
   

  เล่นสนุกหลอกล้อคลอเคลียกัน
   

  รอยยิ้มเยือนของเพื่อนรักทักทายฉัน
   

  ทุกๆวันมันมีค่ากว่าสิ่งใด
   

  …………………………….
   

  วันนี้เพื่อนกลับมาหน้าตาหม่น
   

  ด้วยถูกคนใจสองทำร้องไห้
   

  เพื่อนของเราเจ็บหนักรักมลาย
   

  เป็นก็เหมือนกับตายคล้ายๆกัน
   

  …………………………….
   

  ขออยู่เป็นเพื่อนเธอในยามนี้
   

  ให้ก้าวผ่านราตรีที่โศกศัลย์
   

  ซับน้ำตาที่เอ่อไหลในทันควัน
   

  ซ่อมแซมใจให้เพื่อนฉันนั้นกลับคืน……. ด้วยรัก…..

   
 • jub2009 11:54 am on September 22, 2009 Permalink | Reply  

  แด่เพื่อน 

  แด่เพื่อน

  เ พื่ อ น หิ ว ==
  กู พ า ไ ป กิ น

  เ พื่ อ น บิ น =
  กู แ ห่ ไ ป รั บ

  เ พื่ อ น ห ลั บ ==
  กู ก้ อ ป ลุ ก

  เ พื่ อ น อ ย า ก ส นุ ก ==
  กู จั ด ห้า ย ย

  เ พื่ อ น อ ย า ก ไ ป ไ ห น =
  กู ไ ป ห ม ด

  เ พื่ อ น บ อ ก ใ ห้ ซั ด ห มด ==
  กู ไม่ ขั ด

  เ พื่ อ น บ อ ก ใ ห้ จั ด =
  กู โ ท ร จิ ก

  เ พื่ อ น บ อ ก
  h ome sick == กู ป ล อ บ ใจ

  เ พื่ อ น อย า ก แ ด น ซ์ เมื่ อ ไ ห ร่ ==
  กู จ อ ง โ ต๊ ะ

  เ พื่ อ น กุ โ ค ต รโ ก๊ ะ ==
  กู โ ก๊ ะ พ อ ก้า น

  เ พื่ อ น บ อ ก เ บื่ อ มั น
  == กู เ บื่ อ ด้ ว ย

  เ พื่ อ น บ อ ก กู ซ ว ย
  == กู ก้ อ ซ ว ย กะ มั น

  เ พื่ อ น กู รัก กั น
  == กู ส นั บ ส นุ น (555)

  เ พื่ อ น กู ห ม ก มุ่ น ==
  กู เ ตื อ น ส ติ (ไ ม่ไ ด้)

  เ พื่ อ น บ อ ก ไ ม่ ใ จ ==
  กู ใ จ ก ว่ า

  เ พื่ อ น กู เ รี ย บ ร้ อ ย ==
  กู ค อ ย ยุ

  เ พื่ อ น ช อ บ กิ น จุ =
  กู บ อ ก ส บ า ย

  เ พื่ อ น ช อ บ ม า ส า ย ==
  กู สุ ด ท้ า ย ต ล อ ด

  เ พื่ อ น ห า ที่ จ อ ด ==
  กู ซ้ อ น คั น

  เ พื่ อ น บ อ ก อ ย่ า เ ล ย ==
  กู ไ ม่ ก ลั ว

  เ พื่ อ น ไ ป ไ ห น ไม่ ชั ว ร์ ==
  กู s ta n d by

  เ พื่ อ น บ อ ก จ ะ บุ ค ไว้ ==
  กู โ อ เ ค

  เ พื่ อ น อ ย า ก กิ น
  M K = กู สั่ ง เ ป็ ด

  เ พื่ อ น ยั ง ทำ ง า น ไม่ เ ส ร็ จ ==
  กู ร อ ไ ด้

  เ พื่ อ น เ ป็ น คุ ณ น า ย ==
  กู ก้ อ พ อ รู้

  เ พื่ อ น อ ย า ก กิ น
  y uu == กู รู้ เ จ อ ที่ ไ ห น

  เ พื่ อ น โ ท ร ไ ม่ รั บ ==
  กู ห ลั บ อ ยู่

  เ พื่ อ น บ อ ก กู รู้ ==
  กู โ ท ร ก ลั บ

  เ พื่ อ น กู เ ม า ห ลั บ ==
  กู ขั บ ร ถ

  เ พื่ อ น บ อ ก ป ว ด ต ด ==
  กู ต า ม ส บ า ย

  เ พื่ อ น จั บ จ ด อิ๊ อ๋ า ย ==
  กู ส่า ย หั ว

  เ พื่ อ น บอ ก ป ว ด หั ว ==
  กู ก ลั ว มั น ต า ย

  เ พื่ อ น บ อ ก จำ ไว้ ==
  กู ก็ รั ก มึง… …

  รู้ ไ ว้ น ะ เ พื่ อ น

  ///
  กู รั ก มึ ง ห ว่ ะ ///
   
 • jub2009 1:26 pm on September 18, 2009 Permalink | Reply  

  ทำบุญวันเกิด ..ทำบุญ 9 วัดใน 1 วัน 

  ทำบุญวันเกิด ..ทำบุญ 9 วัดใน 1 วัน
   

  เชื่อว่าหลายๆ คนคงอยาก ทำอะไรดีๆให้กับตัวเอง เช่น การทำบุญวัน เกิด 
   
  วันนี้เลยขอแนะนำให้ไป
  ทำบุญ 9 วัด ใน 1 วัน ซึ่งเป็นการทำ บุญ จะเป็น 
   
  มงคลแก่ตัวเราไปตลอดทั้งปี การทำ บุญ ไหว้พระเป็นสิ่งดี ที่พวกเราชาว 
   
  พุทธควรปฏิบัติด้วยเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมบารมีและช่วยให้พ้นเคราะห์ภัย 
   
   
  อ่านรายละเอียดได้ที่นี้

   
 • jub2009 3:19 pm on September 17, 2009 Permalink | Reply  

  เพื่อนกัน..ฉันรักเธอ!! 

  เพื่อนกัน..ฉันรักเธอ!!

  เพื่อน..มาจากไหนไม่สำคัญ

  เพื่อน..ถึงต่างกันใช่ปัญหา

  เพื่อน..ถึงไม่ค่อยมีเวลา

  เพื่อน..ถึงห่างตาก็ห่วงใย

  เพื่อน..คือเข้าใจความเป็นเพื่อน

  เพื่อน..แม้นานเดือนไม่หวั่นไหว

  เพื่อน..คือสัมพันธ์ทางสายใจ

  เพื่อน..แม้ห่างไกลใจเท่าเดิม

  เพื่อน..คือส่วนหนึ่งของชีวิต

  เพื่อน..ยังผูกจิตแม้ห่างเหิน

  เพื่อน..ยังคอยดูหนทางเดิน

  เพื่อน..พร้อมเผชิญและฝ่าไป

  เพื่อน..จะอยู่ข้างยามเธอทุกข์

  เพื่อน..เวลาสุขก็อยู่ใกล้

  เพื่อน..ไม่ทิ้งเธอเวลาใด

  เพื่อน..คือสายใยความผูกพัน

  เพื่อน..แม้จากกันในวันนี้

  เพื่อน..จงโชคดีต่อความฝัน

  เพื่อน..ขออย่าทิ้งสายใยกัน

  เพื่อน..ห่างคืนวันอย่าห่างใจ

  เพื่อน..กว่าจะได้มาเป็นเพื่อน

  เพื่อน..ผ่านวันเดือนมาแค่ไหน

  เพื่อน..ผ่านทุกข์สุขมาเท่าใด

  เพื่อน..เหนื่อยล้าใจแค่ไหนกัน

  เพื่อน..ยังคงดูอยู่ตรงนี้

  เพื่อน..จะคงที่ไม่แปรผัน

  เพื่อน..จะรักมั่นทุกคืนวัน

  เพื่อน..ไม่ทิ้งกันให้สัญญา

   
 • jub2009 12:37 am on September 12, 2009 Permalink | Reply  

  คำว่า “เพื่อน” ไม่เลือนหาย 

  …..หัวใจ ห่วงหา ทุกนาที …..

  ♠♠♠นับจากนี้ คำว่า

  เพื่อน ไม่เลือนหาย♠♠♠

  …..อิงไออุ่น กรุ่นรู้สึก ลึกในกาย …..
  ♠♠♠มากความหมาย ความผูกพัน ฉันมีเธอ♠♠♠
  …..จะฝ่าหน ค้นหา ดาราระยับ …..
  ♠♠♠นับหนึ่ง สองนับ กับเธอเสมอ♠♠♠
  …..ดาวเคียงฟ้า ปลาคู่น้ำ ใจใกล้เธอ …..
  ♠♠♠กำลังใจ นำพบเจอ แต่สิ่งดี♠♠♠

   

   
 • jub2009 10:05 am on September 10, 2009 Permalink | Reply  

  เพื่อนสนิทคืออะไร?(ชอบว่ะ) 

  เพื่อนสนิท

  ก็คือ

  เพื่อนธรรมดาๆคนนึง   ที่ดันสนิทกันมากกว่าเพื่อนธรรมดาๆทั่วๆไป

   

  ซึ่งมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่าง

   

  ที่คล้ายๆกับเรามากกว่าเพื่อนคนอื่น

  ถึงจะมาสนิทกันได้

   

  บางที อาจไม่ใช่นิสัย

  บางที อาจไม่ใช่หน้าตา

  บางที อาจไม่ใช่ฐานะ

  บางที อาจไม่ใช่ระดับความรู้

   

  แต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่าง ที่ต้องเป็น  มั น ค น นี้ เ ท่ า นั้ น ที่ มี

   

  . .

  บางครั้ง

   

   

  เราก็ไม่ไป ที่ที่เราอยากไป

  .. เพียงเพราะว่า มันไม่ไปด้วย

   

   

  บางครั้ง

  นั่งเงียบอยู่ได้ตั้งนาน แต่แค่เห็นหน้ามัน

  น้ำตาที่กลั้นไว้แทบตาย กลับทะลักออกมาได้จนหมด

   

   

  บางครั้ง

  ถ้ามีเสียงหัวเราะของมันด้วย

  เราจะหัวเราะได้ดังกว่านี้

   

  บางครั้ง

  ร้อยคำปลอบใจของใครก็ไม่รู้

   

  ยังอุ่นใจไม่เท่ามือมันที่แค่ตบเบาๆที่หัวไหล่

  บอกเป็นนัยๆว่า

  กรูอยู่ตรงนี้

   

   

  ชอบคำๆนึงที่บอกว่า

   

   

  . . . . . เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แ ค่ เ พื่ อ น . .

  . . . แ ต่ เ ร า เ ป็ น ตั้ ง เพื่อน ต่ า ง ห า ก . .

   

   

  เพราะเพื่อนมีความสำคัญมากๆ

   

  มากจนบางคนแยกไม่ออก เอาไปเปรียบเทียบกะแฟน

   

  ว่าอะไรสำคัญกว่ากัน

  .. ทั้งๆที่มันคนละเรื่องกันเลย

   

   

  แต่เมื่อเวลาที่เราอยู่ในห้วงของความรัก

  … เพื่อน จะกลายเป็นส่วนเกินของโลกส่วนตัวเราทันที

  ไอ่เพื่อนสนิทผม มันคงจะชินแล้ว

  ที่เวลาผมมีรักทีไร ผมก็จะห่างๆมันไปทุกที

   

   

  เวลาที่จะกลับมานึกถึงมันได้อีกที

   

  …  ก็ตอนอกหักนู่นแหละ

   

  ก็เคยคิดเหมือนกันนะ

  ถ้าเราเป็นมัน จะรู้สึกยังไง

  คงจะประมาณว่า

  … ‘แม่ง พอมีแฟนก็ลืมเพื่อน

  นี่ กะกรูไม่เคยช่วยห่ าไรเลย ทีกะแฟนแมร่งแทบถวายหัว

  … ‘ต้องเลิกกะแฟนก่อนถึงจะจำเบอร์โทรกรูได้ใช่ไหม สราดดด

  คิดๆดูแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ

  เพราะเวลาที่กำลังมีความสุขในห้วงของความรัก

  ก็แทบไม่ได้จะไปเที่ยวไหนกับมันเลย

  นานๆถึงจะได้คุยกันที

   

   

   

  แต่พอผิดหวัง พอเจ็บตัวขึ้นมา

  นาทีนั้นอยากกดโทรศัพท์ไปหามันก่อน

  …   อยากให้มันรับโทรศัพท์ก่อน

   

  ซึ่งบางทีมันนอนไปแล้วผมก็จะไล่มันกลับไปนอน

   

  ไม่ต้องตื่นขึ้นมาฟังเรื่องราวใดๆทั้งนั้น

  ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แค่มันรับโทรศัพท์ ก็พอแล้ว

   

  แบบนี้ละมั้งที่เค้าว่า

  เพื่อน

   

  คือคนที่สามารถนั่งอยู่ด้วยกันโดยไม่พูดอะไรสักคำ

  … ‘แต่ลุกจากกันไปได้เหมือนคุยกันไปนับล้านคำ 

   

   

  … ‘เพื่อน

  … ‘คือคนที่เมื่อเราสุข เราไม่เห็นมันอยู่ในสายตา 

  . . . ‘แ ต่ เ ป็ น ค น ไ ม่ มี วั น ป ล่ อ ย ใ ห้ เ ร า ล้ ม ลง

   

  ไ ม่ ว่ า เ ร า จ ะ ไ ป

  เ จ็ บ ม าจ า ก ไ ห น . . .

   

   

  ส่งต่อให้เพื่อนสนิทของคุณด้วยล่ะ

   
 • jub2009 12:04 am on September 8, 2009 Permalink | Reply  

  “เพื่อน” คือใคร 

  "เพื่อน" คือใคร

  เพื่อน คือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ผู้ทำให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความหมายและมีคุณค่าสูงสุด

  เพื่อน คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกัน

  เพื่อน คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เราเป็นอยู่โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก

  เพื่อน คือคนที่เผชิญความทุกข์ยากแล้วสวมหัวใจเดียวกัน สวมรองเท้าคู่เดียวกัน

  เพื่อน คือมิตรแท้ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได

  เพื่อน คือผู้ที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเราขณะเมื่อคนทั้งโลกจากเราไป

  เพื่อน คือมิตรที่พยายามส่งเสริมเราให้ความสนใจเรา เชื่อในตัวเราตามที่เราเป็นจริง

  เพื่อน คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขแม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้

  เพื่อน คือคนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุดแต่ศัตรูเกลียดเรา แม้เราจะทำแต่สิ่งที่เขาก็รู้ว่าดีที่สุด

  เพื่อน คือคนที่ความเต็มใจช่วยเหลือแท้ 100% มิใช่เห็นแก่ประโยชน

  เพื่อน คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเขาคุ้นเคยและรู้จักความคิดความอ่านของเรา แค่มองหน้าก็รู้ปัญหา แค่มองตาก็เข้าใจ

  เพื่อน คือคนที่อยู่กับเราทุกสภาพชีวิตไม่ว่าเรามีชื่อเสียงหรือตกต่ำ

  เพื่อน คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรรอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอ

  เพื่อน คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจได้โดยเฉพาะยามทุกข์ลำบาก

  เพื่อน คือคนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบ แต่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิดและแนะนำทิศให้ถูกทาง

  เพื่อน คือคนที่ยกโทษให้อภัยเราได้ไม่จำกัดด้วยความยินดี

  เพื่อน คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุกอย่างทุกครั้ง แต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วยในบางครั้ง

  เพื่อน คือคนที่ช่วยเราอย่างครบถ้วนจนกว่าปัญหาของเราจะหมดไป

  เพื่อน คือคนที่ช่วยเราด้วยความเต็มใจ

  เพื่อน คือคนที่ยินดีสละเวลา ทรัพย์สินเงินทองเพื่อเราได้เพราะเพื่อนแท้ก็คือ ผู้ที่เราชอบพอรักใคร่ ผู้ที่อยู่ในสภาพเช่นเดียวกับเรา

  เพื่อน คือคนที่ก้าวเหยียดอย่างสุดกำลังเพื่อช่วยเรา

   
 • jub2009 5:58 pm on September 6, 2009 Permalink | Reply  

  ไม่มีอีกแล้วคำว่า “เพื่อน” 

   

  ไม่มีแล้วคนนั่งกินข้าวตรงหน้า
  ไม่มีแล้ววาจาอันสดใส
  ไม่มีแล้วคำปลอบโยนด้วยหัวใจ
  ไม่มีแล้วไม่มีคัยไม่มีเทอ
  ไม่มีแล้วคนร่วมตากแดดร่วมตากฝน
  ไม่มีแล้วคนคอยเคียงข้างอยู่เสมอ
  ไม่มีแล้วคนทุกวันเห็นทุกวันเจอ
  ไม่มีแล้วเทอฉันจะสุขใด้อย่างไร
  ลาแล้วเพื่อนวันวานอันหวานฉ่ำ
  ลาแล้วจำไมตรีอันดีใว้
  พวกเราเป็นเพื่อนกันตลอดไป
  ลาแล้วใจ ลาแล้วจาก ไม่อยากลา

  ไม่มีแล้วโรงเรียนระเบียบจัด
  ไม่มีแล้วโต๊ะเพิ่งขัดอยากให้เขียน
  ไม่มีแล้วฝ่ายปกครองไล่นักเรียน
  ไม่มีแล้วพวกท้าเซียนเกรียนทุกคน
  ไม่มีแล้วสนามบาสดูเพื่อนเล่น
  ไม่มีแล้วตอนเย็นๆตั้งวงแฉ
  ไม่มีแล้วพวกหน้าวอกแป้งเด็กแคร์
  ไม่มีแล้วป้าแก่ๆขายข้าวแกง
  ไม่มีแล้วสนามบอลที่เคยใช้
  ไม่มีแล้วสปอตไลท์ที่ไร้แสง
  ไม่มีแล้วใอ้พวกชอบแสดง
  ไม่มีแล้วคัยคอยแกล้งเมื่อจากกัน
  ไม่มีแล้ววันเวลาแสนสนุก
  ไม่มีแล้วคืนแสนสุขที่แปรผัน

  ไม่มีแล้วเพื่อนสนิทนิจนิรันดร์
  ไม่มีแล้วเพื่อนกันตลอดไป 

   

   
  • ลูกสาวยากูซ่า 2:14 am on September 7, 2009 Permalink | Reply

   เพื่อน…จากหยดนทีกลายเป็นลำธาร สะสมมานานตามกาลเวลา ไม่ต่างอะไรจากใจฉัน..ตั้งแต่เจอกันนัยวันนั้น ได้ผูกได้พันจนเป็นเพื่อนแท้.. กับสิ่งที่เราดั้ยเคยพลาดพลั้ง ก้รุ้ว่ายังมีครัยบางคน ตบไหล่เบาๆยามเราท้อ..ไม่พูดอะไรแต่กอดคอ ก้แค่มองตากันเราก้รุ้ ต่อให้คนเป็นล้านยืนอยุ่ตรงนี้..คงไม่มีคนไหนเข้าจัยเรา ไม่เท่ากับคนไม่กี่คนที่อยุ่ด้วยจนไม่เหงา และเติมใจเราเมื่อขาดหาย… อาจจะเคยหกล้ม จะเพื่อนห้อมล้อม ก้ไม่ช่วยฉุดเราไห้ยืนไว้.. แต่คำหนึ่งคำมันอาจจะสั้น..แต่เปลี่ยมด้วยความหมาย เรายังมีนายเป็นเพื่อนแท้ จะจดจะจำเวลานี้ไว้ เพื่อย้ำในใจว่าใครบางคน ที่อยากไห้เราได้เจอชีวิตแต่หากบังเอิญยังมีหวัง ข้ามผ่านคืนวันที่ดีและร้าย ไปกับฉัน..

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel