เวลา…….คุณนึกถึงใคร

เวลาคุณเศร้า                     คุณนึกถึงใคร
เวลาคุณเสียใจ                  คุณนึกถึงใคร
เวลาคุณท้อ                        คุณนึกถึงใคร
เวลาคุณเปล่าเปลี่ยว         คุณนึกถึงใคร
เวลาคุณเหงา                     คุณนึกถึงใคร
เวลาคุณมีปัญหา                คุณนึกถึงใคร
แล้วเวลาคุณสนุก เฮฮา     คุณนึกเขาบ้างไหม

ก็คงจะมีแต่ เพื่อน ที่เป็นได้ทุกอย่างเวลาคุณ..

Advertisements