MV 2^20 (สองยกกำลังยี่สิบ) – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

ฟังเพลง MV เพลง 2^20 (สองยกกำลังยี่สิบ) – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

โค้ดเพลง 2^20 (สองยกกำลังยี่สิบ) – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

Embed: <input type='text' size="25" value='

‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลง2^20 (สองยกกำลังยี่สิบ) – แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

คน หนึ่งคนบวกกับคนบวกกับคนหนึ่งคน
กับอีกคนหนึ่งคนที่บวกกับคนอีกหนึ่งคน
สองคูณสองก็ได้เป็นสี่ใช่ไหม
แต่สองเล็กๆอาจจะไม่สำคัญ
แต่ถ้ายกกำลังยี่สิบเข้าไป
รู้ไหมได้เท่าไหร่เราได้ล้านคน

* ลา…เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม
เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้
โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

ใจหนึ่งใจบวกกับใจอีกหนึ่งใจ
กับอีกใจหนึ่งใจที่บวกกับใจอีกหนึ่งใจ
สองคูณสองก็ได้เป็นสี่เหมือนเดิม
แต่สองเล็กๆอาจจะไม่สำคัญ
แต่ถ้ายกกำลังยี่สิบไปเพิ่ม รู้ใช่ไหมว่าเราได้อีกล้านใจ

(ซ้ำ *)

จากเธอและฉัน บวกกันกับเขาร่วมกันเป็นเราที่เข้าใจกันและกัน
จากหมู่บ้านนี้ สู่ประเทศนั้น ฉันว่าไม่นานทั้งโลกก็จะถูกเปลี่ยนทั้งใบ

Advertisements