พลง ศาลายาปาร์ตี้ – มิราคูลัส (Miraculous)

ฟังเพลง เพลง ศาลายาปาร์ตี้ – มิราคูลัส (Miraculous)

โค้ดเพลง ศาลายาปาร์ตี้ – มิราคูลัส (Miraculous)

Embed: <input type='text' size="20" value='


‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงศาลายาปาร์ตี้ – มิราคูลัส (Miraculous)

ศาลายาปาร์ตี้ ปาร์ตี้ (7 รอบ)

คิก กะดิก กิก ก็อง แก๊ คิก กะดิดกิก กิก ก็องแดแก๊ เอ้อ
คิกกะดิกก็องแก๊ เออ 555 ข้าวมันไก่ศาลายาบางบอน เออ
มั่นคง ยืนยง กินทุกวันน้ำซุปมันน่าเบื่อ
เราตินๆ เราตินๆอยากจะเป็นเป็ด เราตินๆ
เราตินๆอยากจะเป็นไก่หรือว่าอยากจะเป็นหมู
เราไม่เป็นเราไม่เป็น เป็นหมูเราไม่เป็นเราไม่เป็น โว้ย เราไม่เป็น
คิกขะดิกคิกคิกค็อกแค๊ไม่เหมือนใคร
ไม่ต้องสนใจ ก๋วยเตี๋ยว น้ำเขียว
ข้าวเหนียว น้ำแข็ง กูก็พูดไป
ห้องหุ่นกาโม่สุดสวิงลิงโก้อีโต้บ้ำๆๆๆๆๆ
Rap ยำๆ Rap ขำq
มีลักษณะเป็นการยำ ยำแล้วขำๆ
Rapยำๆ Rapขำๆ Rapให้จำ
Rapแล้วทำๆ ยำๆขำๆ
ยำแล้วขำ Rapแล้วขำ
Rap เป็นประจำ

ศาลายาปาร์ตี้ ปาร์ตี้ (14รอบ)

Advertisements