เพลง ที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต KPN

ฟังเพลง เพลง ที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต KPN

โค้ดเพลง ที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต KPN

Embed: <input type='text' size="20" value='


‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต KPN

งมงาย นี่คืองมงาย คำที่ใช้เรียกคนอย่างฉัน
เพ้อ ฝัน และยังคงรอคอย คนที่ร้างลาจะกลับคืน

*ที่ทุ่มเท ให้รักหวนคืน หวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจ
แต่ไม่เลย เธอไม่หวั่นไหว เธอไม่เคยอ่อนใจให้เลย

** ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย
ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร ที่ ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม

เมื่อคนที่หมดรัก คือคนที่ไม่คืนกลับมา

รู้ ซึ้งก็เพิ่งรู้ซึ้ง ว่าต้องลืมเธอให้หมดใจ
เวลาที่มันยาวนาน คงไม่ช่วยทำเธอเปลี่ยนใจ
(*,**)
Solo
(** 2รอบ)

Advertisements