MV สาปแช่งพวกแย่งแฟน – Flame แฟลม

ฟังเพลง MV เพลง สาปแช่งพวกแย่งแฟน – Flame แฟลม

โค้ดเพลง สาปแช่งพวกแย่งแฟน – Flame แฟลม

Embed: <input type='text' size="25" value='

‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

เนื้อเพลงสาปแช่งพวกแย่งแฟน – Flame แฟลม

จะ ดี๊ ดี ด๊า จะ ดี๊ ดี ด๊าว
ด๊า ดี ด๊า จะ ดี ด๊าว ดี๊ ด๊าว

ไว้ใจกันมาก็นาน คิดว่านายนั้นคือเพื่อนตาย
จึงฝากเธอไว้กับนาย ฟ้าผ่าลงกลางใจ

เมื่อได้รู้ว่าใจที่ฝากไว้ ถูกเพื่อนรักขโมยเอาไป

อุตส่าห์ไว้ใจฝากเธอไว้ให้นายดูแล
ไม่คาดคิดว่าเพื่อนอย่างแกจะแทงข้างหลังกัน
ที่มันร้ายแรงกว่านั้นคือเพื่อนกับแฟนเราเขา
รู้กันฉันจึงขอสาปแช่งเธอกับเขารักกันให้ตาย

ฉันขอสาปแช่งคนที่ชอบแย่งแฟนคนอื่น
ให้กล่ำกลืนน้ำตาให้รักมันร้าวราน
และจะสาปผู้คนที่ชอบแย่งแฟนชาวบ้าน
เจ็บปวดทรมานในชาตินี้พวกคนใจร้าย
ที่ใจไม่รักดีอย่าได้เจอรักจริงทุกชาติไป

ฉันเป็นรักที่โหดร้ายสุดท้ายแผลใจรักษาไม่หาย
ดั่งถูกไฟแผดเผาทั้งเป็น น้ำใต้ศอกที่รินไหล
ถูกเพื่อนและแฟนร่วมกันดื่มกิน เธอกับเขา
รุ้เห็นเป็นใจ

โว้ อู้ โว้ อู้ โว้
จะ ดี๊ ดี ด๊า จะ ดี๊ ดี ด๊าว
ด๊า ดี ด๊า จะ ดี ด๊าว ดี๊ ด๊าว

อุตส่าห์ไว้ใจฝากเธอไว้ให้นายดูแล
ไม่คาดคิดว่าเพื่อนอย่างแกจะแทงข้างหลังกัน
ที่มันร้ายแรงกว่านั้นคือเพื่อนกับแฟนเราเขา
รู้กันฉันจึงขอสาปแช่งเธอกับเขารักกันให้ตาย

ฉันขอสาปแช่งคนที่ชอบแย่งแฟนคนอื่น
ให้กล่ำกลืนน้ำตาให้รักมันร้าวราน
และจะสาปผู้คนที่ชอบแย่งแฟนชาวบ้าน
เจ็บปวดทรมานในชาตินี้พวกคนใจร้าย
ที่ใจไม่รักดี

ฉันขอสาปแช่งคนที่ชอบแย่งแฟนคนอื่น
ให้กล่ำกลืนน้ำตาให้รักมันร้าวราน
และจะสาปผู้คนที่ชอบแย่งแฟนชาวบ้าน
เจ็บปวดทรมานในชาตินี้พวกคนใจร้าย
ที่ใจไม่รักดีอย่าได้เจอรักจริงทุกชาติไป

ช่างหน้าไม่อายพวกชอบแย่งแฟน

Advertisements