เพลง ไม่ได้มาจากฟากฟ้า – Cocktail (ค็อกเทล)

ฟังเพลง เพลง ไม่ได้มาจากฟากฟ้า – Cocktail (ค็อกเทล)st

โค้ดเพลง ไม่ได้มาจากฟากฟ้า – Cocktail (ค็อกเทล)

Embed: <input type='text' size="20" value='


‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงไม่ได้มาจากฟากฟ้า – Cocktail (ค็อกเทล)

ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งมองฟ้าไกล
อยากจะเอื้อมมือไปคว้าไขว่ เธอที่อยู่บนนั้น
ติดอยู่เพียงแค่เท้าฉันยังคงยืนอยู่บนพื้นดิน
คงจะไม่มีทางรั้งเธอมาไว้ในอ้อมกอด

อยากจะมีแค่เพียงใจรักอยู่
และจะมีหัวใจที่ยังคงมั่นคงรอเธอ
ฉันยังคงหลับตาและฝันถึงเพียงเธอ

ไม่ได้มาจากฟ้าไกล
เหมือนดังสิ่งที่เธอนั้นต้องการ
คงมีหวังถ้าดึงเธอเอามาไว้ในอ้อมกอด
ไม่ได้มาจากฟ้าดังเหมือนดัง
สิ่งที่เธอหวังมาครองก็จะมีแค่เพียงใจถึงเธอ

ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งมีหัวใจ
อยากจะให้เธอทั้งใจแต่คงทำไม่ไหว
ก็ฉันมีเพียงมือที่ไม่อาจปกป้องใคร
มีแค่เพียงหัวใจที่ไม่เคยให้ใคร
ให้เพียงได้แต่เธอ

อยากจะมีแค่เพียงใจรักอยู่
และจะมีหัวใจที่ยังคงมั่นคงรอเธอ
ฉันยังคงหลับตาและฝันถึงเพียงเธอ

ไม่ได้มาจากฟ้าไกล
เหมือนดังสิ่งที่เธอนั้นต้องการ
คงมีหวังถ้าดึงเธอเอามาไว้ในอ้อมกอด
ไม่ได้มาจากฟ้าดังเหมือนดัง
สิ่งที่เธอหวังมาครองก็จะมีแค่เพียงใจถึงเธอ

เอื้อมมือเพื่อไขว่คว้าเธอ
ฉันยังคงมองมาเมื่อเธอนั้นมองมา
และคงจะไม่มีสิ่งใดเลิศเลอและสูงค่า
สูงเกินกว่ารักที่ให้เธอ

อยากจะมีแค่เพียงใจรักอยู่
และจะมีหัวใจที่ยังคงมั่นคงรอเธอ
ฉันยังคงหลับตาและฝันถึงเพียงเธอ

ไม่ได้มาจากฟ้าไกล
เหมือนดังสิ่งที่เธอนั้นต้องการ
คงมีหวังถ้าดึงเธอเอามาไว้ในอ้อมกอด
ไม่ได้มาจากฟ้าดังเหมือนดัง
สิ่งที่เธอหวังมาครองก็จะมีแค่เพียงใจถึงเธอ

Advertisements