MV สบายกว่า – Racoon’s Party แร็คคูนส์ ปาร์ตี้

ฟังเพลง MV เพลง สบายกว่า – Racoon’s Party แร็คคูนส์ ปาร์ตี้

โค้ดเพลง สบายกว่า – Racoon’s Party แร็คคูนส์ ปาร์ตี้

Embed: <input type='text' size="25" value='

‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงสบายกว่า – Racoon’s Party แร็คคูนส์ ปาร์ตี้

Now! You listen up the raccoon sound (Ex-girl friend)
Yo! Boys and girls listen up now! (Ex-girl friend)

Yo! So sad อันนี้มัน So sad
เพราะเธอเปลี่ยนจาก My girl friend เป็น Ex-girl friend
คิดแล้วมันก็ยังงงๆ กับเรื่องราวที่มันเกิดทำให้เรานั้นสับสน

เปลี่ยนเราจากคนรัก กลายเป็นรักเก่า
สะบัดรักของเรา แล้วเปลี่ยนใจไปเริ่มเขา
Hey! What you gonna do? Mama!
แต่ก็อยากจะบอกว่า I don’t give a fuck.

* ตอนเธอไม่รักเป็นอย่างไร
Listen! What you gonna do? จะทำอะไร หา!
เธอเป็นไปกับเขาเราเจ็บใจ
Don’t do that girl. Don’t do that Mama!
ถ้ายังคงคิดถึงแต่เธอ คงเจ็บเรื่อยไป
มารักตัวเองสบายกว่า

** เมื่อตอนเธอทิ้งไป มันทำให้ฉันได้รู้ว่า
ว่าชีวิตที่ไม่มีเธอก็ไม่เห็นตาย
ไม่ต้องคอยระแวง ไม่ต้องกลัวใครนอกใจ
ก็เพิ่งได้รู้ว่าการที่เธอได้ทิ้งกันไปน่ะ! ดีแล้ว

Listen up! Mama แค่อยากจะขอบคุณ
ไม่มีเธอ ทำให้รู้ว่าชีวิตเรามันดีขึ้น
Oh yes! ปิดล็อก สลักกลอนหัวใจ
If you come back to me ขอให้เธอน่ะไปไกลๆ
And now ใช้ชีวิตแบบ free style. Like a playboy!
อยู่กับพวก In da hood! I’m a bad boy
คงไม่เสียใจ ไม่มีเธอ เรายังไม่ตาย ยังหายใจ
เดี๋ยวซักพักค่อยหาใหม่

*,**,**,**

Advertisements