เพลง ฉันรักเธอ (I Love You) – สรีระ

ฟังเพลง เพลง ฉัน รัก เธอ (I Love You) – สรีระ

โค้ดเพลง ฉัน รัก เธอ (I Love You) – สรีระ

Embed: <input type='text' size="20" value='


‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงฉัน รัก เธอ (I Love You) – สรีระ

A1
อยู่มานาน กับคำว่า"ฉัน"ที่ไม่มีใคร ก็มันไม่รู้จะเอาอะไรลงท้าย
ไม่พบถ้อยคำที่ลงตัว

A2
แต่วันนี้ ก็มีหนึ่งคำที่ดูดี คือคำว่า"รัก"ที่มาอยู่ตรงนี้
ในห้องหัวใจฉันเอง

Hook1
จะเอาคำว่า "รัก" มาวางต่อท้าย คำว่า "ฉัน" ที่เหงาใจ
และมี "เธอ" เป็นคำสุดท้าย ให้เป็นประโยค "ฉัน รัก เธอ"
ได้พูดคำว่า "ฉัน รัก เธอ"

A3
อยู่ดีดี ก็มีหนึ่งคำที่ดูดี คือคำว่า "รัก" ที่มาอยู่ตรงนี้
ในห้องหัวใจฉันเอง

Hook2
จะเอาคำว่า "รัก" มาวางต่อท้าย คำว่า "ฉัน" ที่เหงาใจ
และมี "เธอ" เป็นคำสุดท้าย ให้เป็นประโยค "ฉัน รัก เธอ"
ได้พูดคำว่า "ฉัน รัก เธอ"

Hook3
และเอาคำว่า "เธอ" มารวมกับ "ฉัน" ให้เป็นคำว่า "เรา"
เพียงเท่านี้ก็คงไม่เหงา เพราะเราจะมีกันและกัน
และเรานั้นจะได้รักกัน ตลอดไป

Advertisements