ฟังเพลง Valentino – Dianne Birch: ฟัง เพลงสากล

ฟังเพลง เพลง Valentino – Dianne Birch

โค้ดเพลง Valentino – Dianne Birch

Embed: <input type='text' size="20" value='


‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงValentino – Dianne Birch

Well, I passed the wishing well and I threw my penny in
Sent a prayer on up above that you would come my way again
Yeah, I’ve seen some better days and in each on you were there
Running circles through the graveyard throwing daisies in the air

Oh, oh, Valentino
Oh, oh, my tears don’t show
But oh honey they flow

Well, I crossed the lakes and mountains, ended up in Hollywood
Playing piano in that pink hotel just like you said I would
I kept looking out my window hoping one day you would come
Going every shade of blue under that California sun

Oh, oh, Valentino
Oh, oh, my tears don’t show
But oh honey they flow

So much for the promises
So much for them daisy chains
Oh, why carry all those heavy dreams
When the only one I really want is you

Oh, oh, Valentino
Oh, oh, my tears don’t show
But oh honey they flow

Oh, oh, Valentino
Oh, oh, my tears don’t’ show
But oh honey they flow
Oh, honey they flow, flow, flow

Advertisements