ฟังเพลง Babyfather – Sade : ฟัง เพลงสากล

ฟังเพลง เพลง Babyfather – Sade

โค้ดเพลง Babyfather – Sade

Embed: <input type='text' size="20" value='


‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงBabyfather – Sade

We were waiting for the bus
No-one much around but us
Then I see this young boy cut a look at me
I’m stunned
In a daze
He had the whole street set ablaze
It’s only love they say
Makes you feel this way
She liked his eyes she wanted more
The baby gonna have your smile for sure
He saw a lovely girl
Smelling sweet and soapy like fresh air
She saw him looking acted like she didn’t care
That’s how we knew
And so love grew a flower
A flower that is you
Your daddy know you’re a flame
Your daddy know you’re a flame
Your daddy know you’re a flame
Your daddy know you’re a flame
Even to the angels it may sound like a lie
For you child
He has the troops and extra backup standing by
For you child
For you he’s the best he can be
For you child
For you he’s the best he can be
Oh child don’t you know
Your dady love come with a life time guarantee
Your daddy knows you’re a flame
Your daddy knows you’re a flame
Yeah daddy love you child
Your daddy knows you’re a flame
Your daddy knows you’re a flame
Daddy love you yeah
It’s only you he’ll say
Made the young boy hungry for the man he is today
It’ only love, love, love, love
Can make you feel this way
Your dady knows you’re a flame

Advertisements