MV ลางสังหรณ์ – Clash แคลช

ฟังเพลง MV เพลง ลางสังหรณ์ – Clash แคลช

โค้ดเพลง ลางสังหรณ์ – Clash แคลช

Embed: <input type='text' size="25" value='

‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงลางสังหรณ์ – Clash แคลช

รับรู้ได้ืถึงอาการ รับรู้ได้ถึงอารมณ์
รับรู้ว่ารักบรรเทา เพราะฉันรู้สึกได้ถึงสัญญาณ
คล้ายๆว่าเยื่อบางๆ มีใครมาคอยอำพราง ฉันค้นไม่พบสักที

ที่ฉันรู้สึกมันดูเหมือนเลวทราม (โฮว…) ไม่้ค่อยจะดี
เธอมีใครใช่ไหม ถึงได้เป็นอย่างนี้
เหมือนท่าที เธอจะไม่รักฉันอีก
มีอีกชีวิตซ่อนอยู่ ให้ฉันรู้ ฉันจะไปดีๆ

*….โปรด เธอจงพูดออกมา….โปรดเธอจงพูดมาเถอะ
ทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง ฉันจะเจ็บ ยังไงก็ยอม เธอ
….ก็เพียงแค่พูดออกมา …. ก็ขอให้พูดมาเถอะ
ไม่ ต้องหลบ ไม่ต้องหลอก ขอให้บอก ยังไงก็ยอมเธอ

ก็เพราะว่ารักจริงๆ ก็เพราะว่ารักจึงทน
แม้รู้ว่ารักมันปลอม แม้รู้ว่าเจ็บก็คงต้องยอม
ไม่ รู้ว่าเพราะอะไร ตัวเธอเป็นอะไร
ทำไม ไม่พูดดีๆ

ที่ฉันรู้ มันดูเหมือนเลวทราม ไม่ค่อยจะดี
เธอจะไปใช่ไหม ถึงได้ทำอย่างนี้
เหมือน ท่าทีเธอจะไม่รักฉันอีก
มีอีกชีวิตซ่อนอยู่ ให้ฉันรู้ฉันจะไปดีๆ

(*,*)

Advertisements