MV ใจไม่หยุดฝัน – ต้อล วันธงชัย อินทรวัตร (ต้อล AF4)

ฟังเพลง MV เพลง ใจไม่หยุดฝัน – ต้อล วันธงชัย อินทรวัตร (ต้อล AF4)

โค้ดเพลง ใจไม่หยุดฝัน – ต้อล วันธงชัย อินทรวัตร (ต้อล AF4)

Embed: <input type='text' size="25" value='

‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงใจไม่หยุดฝัน – ต้อล วันธงชัย อินทรวัตร (ต้อล AF4)

กาย.. ที่มันต้องฟันฝ่า สู้ทนอยู่เรื่อยมา ต้องมีอ่อนล้า เข้าสักวัน แต่ หัวใจ ไม่เคยจะไหวหวั่น เท่าไหร่ก็เท่ากัน กี่ปีกี่วัน พร้อมท้าทาย

ก็ชีวิต.. เกิดมาต้องเอาดีให้ได้ ความฝันแม้มันอยู่แสนไกล ยังมีเธอคนดี คนนี้ ที่เป็นเหมือนแรงใจ

เจ็บปวดสักเพียงไหน ไม่อาจหยุดความฝัน เหน็ดเหนื่อยจะฝ่าฟัน ไม่หวั่นว่านานเท่าไหร่ บอก ใจให้จำ ว่าฝันนั้นมันยิ่งใหญ่ อยู่ไม่ไกล เจ็บปวดสักกี่ครั้ง ไม่อาจหยุดใจฉัน ก็สิ่งที่ใฝ่ฝัน อยากจะได้ใจเธอทั้งใจ ต้องมีสักวัน ที่ฉันนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่าง.. อยู่ข้างเธอ

ใจ.. มั่นใจและมั่นคง ให้เธอยังซื่อตรง อยากเพียงให้เธอนั้นเชื่อใจ

ก็ชีวิต.. เกิดมาต้องเอาดีให้ได้ ความฝันแม้มันอยู่แสนไกล ยังมีเธอคนดี คนนี้ ที่เป็นเหมือนแรงใจ

เจ็บปวดสักเพียงไหน ไม่อาจหยุดความฝัน เหน็ดเหนื่อยจะฝ่าฟัน ไม่หวั่นว่านานเท่าไหร่ บอก ใจให้จำ ว่าฝันนั้นมันยิ่งใหญ่ อยู่ไม่ไกล เจ็บปวดสักกี่ครั้ง ไม่อาจหยุดใจฉัน ก็สิ่งที่ใฝ่ฝัน อยากจะได้ใจเธอทั้งใจ ต้องมีสักวัน ที่ฉันนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่าง.. อยู่ข้างเธอ

Advertisements