MV ที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต KPN

ฟังเพลง MV เพลง ที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต KPN

โค้ดเพลง ที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต KPN

Embed: <input type='text' size="25" value='

‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต KPN

งมงาย นี่คืองมงาย
คำที่ใช้เรียกคนอย่างฉัน
เพ้อฝัน และยังรอคอย
คนที่ร้างลาจะกลับคืน

ที่ทุ่มเท ให้รักหวนคืน
หวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจ
แต่ไม่เลย เธอไม่หวั่นไหว
เธอไม่เคยอ่อนใจให้เลย

ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย
ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร
ที่ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม
เมื่อคนที่หมดรัก คือคนที่ไม่คืนกลับมา

รู้ซึ้งก็เพิ่งรู้ซึ้ง ว่าต้องลืมเธอให้หมดใจ
เวลาที่มันยาวนาน คงไม่ช่วยทำเธอเปลี่ยนใจ

ที่ทุ่มเท ให้รักหวนคืน
หวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจ
แต่ไม่เลย เธอไม่หวั่นไหว
เธอไม่เคยอ่อนใจให้เลย

ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย
ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร
ที่ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม
เมื่อคนที่หมดรัก คือคนที่ไม่คืนกลับมา

ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย
ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร
ที่ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม
เมื่อคนที่หมดรัก เธอคงไม่กลับมา

ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย
ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร
ที่ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม
เมื่อคนที่หมดรัก คือคนที่ไม่คืนกลับมา