ฟังเพลง ลออ – ดีส บิว ตี้ DIS BIL TY

ฟังเพลง เพลง ลออ – ดีส บิว ตี้ DIS BIL TY

โค้ดเพลง ลออ – ดีส บิว ตี้ DIS BIL TY

Embed: <input type='text' size="20" value='


‘ id=’t1′ onfocus=’javascript:this.select();’ >

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงลออ – ดีส บิว ตี้ DIS BIL TY

เราจะปลงใจกัน
จะรักไม่รักก็รีบบอกกัน
เงียบอยู่อย่างนี้
มันทรมารเราจะปลงใจกัน
จะรักไม่รักก็รีบบอกกัน
เงียบอยู่อย่างนี้
มันทรมารเราจะปลงใจกัน
จะรักไม่รักก็รีบบอกกัน
เงียบอยู่อย่างนี้ มันทรมาร