เพลงสากล

|เพลงสากล | MV เพลงสากล|MUSIC-English|
| เพลงสากล | MV เพลงสากล| MUSIC-English |

ที่มา : http://imeem-music-mv.blogspot.com/2010/06/music-english.html

Advertisements