เนื้อเพลงแกล้ง – Ladder เลดเดอร์

Ladder เลดเดอร์

เนื้อเพลงแกล้ง – Ladder เลดเดอร์

คำร้อง : อภิชัย แสงไพโรจน์
ทำนอง : Ladder
เรียบเรียง : Ladder

อย่าเลยที่รัก.. เพราะฉันมันเอือมระอาเต็มที
ยิ่งทําแบบนี้ ฉันคิดว่ามันไม่ดีขึ้นมา
เมื่อเธอไม่รัก ไม่เห็นฉันนั้นอยู่ในสายตา
พอทีเถอะหนา ขอร้องให้เธออย่ามาแกล้งทํา
อีกต่อไป..วันเวลา ที่เราได้สร้างกันมาความเป็นจริง
ที่เกิดเก็บตัวเองชีวิตที่เราเป็นอยู่
*ต่างก็เข้าจัย ต่างก็เรียนรู้..ว่าเธอ ไม่เคยรักกัน
ความจําเป็นของคนหมดใจ ไม่มีอะไรจะทําใหมันดี คนๆนึงต้องเจ็บแบบนี้
ถ้าคิดว่าดีอย่าทําต่อไป..อย่าเลยที่รัก.. เพราะฉันมันเอือมระอาเต็มทียิ่งทําแบบนี้
ฉันคิดว่ามันไม่ดีขึ้นมาเมื่อเธอไม่รัก
ไม่เห็นฉันนั้นอยู่ในสายตาพอทีเถอะหนา
**ขอร้องให้เธออย่ามาแกล้งทํา อีกต่อไป..วันเวลา ที่เราได้สร้างกันมา
ความเป็นจริง มันจบลงแล้วครั้งนี้
เมื่อเธอไม่รัก บอกกันได้ไหมคนดี
อย่าทําแบบนี้ บอกเลยว่าไม่รักแล้วจบกัน

(ซํ้า *, **,)

Advertisements